Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Foto-udalosti 2011


Zápis prváčikov (foto Ján Serbák)

Výlet do Vysokých Tatier (foto Ján Serbák)

Výlet do Vysokých Tatier (foto Lukáš Popík)

Karneval v škôlke aj v škole (foto Ján Serbák)

Krížová cesta (foto Ján Serbák)

Deň matiek (foto Ján Serbák)

Deň matiek v škole (foto Ján Serbák)

Zájazd do Litmanovej a Pienin (foto Drahoš Zajíček)

Procesia na Božie telo (foto Ľuboš Mirda)

Prvé sväté prijímanie

Ukončenie školského roku

Skúšky poľovných psov - stavačov

Mesiac úcty k starším

Svätý Mikuláš

Vianočná besiedka

Betlehemci