Fotogaléria:

.

Anketa:

.

História cirkvi

Väčšina obyvateľov obce sa hlási ku kresťanskému vierovyznaniu. Prvá písomne doložená správa o kostole na cintoríne v Úbreži je z roku 1374. V tradícii ľudu sa udržuje, že na starom cintoríne bol drevený kostol a pod cintorínom kláštor emeritov-rehoľníkov. Úbrežská gréckokatolícka farnosť existuje minimálne od roku 1747, vtedy sa konalo sčítanie farností Mukačevského eparchiátu a je tam zmienka o drevenom chráme sv. Mikuláša v Úbreži. Terajší gréckokatolícky chrám z roku 1854 bol zasvätený sviatku Zoslania Ducha Svätého. Počet rímskokatolíckych veriacich sa začal zvyšovať až po vzniku rímskokatolíckej farnosti v roku 1863, keď si veriaci postavili kostol svätého Štefana - kráľa aj faru. Dovtedy patrili pod rozsiahlu farnosť Tibava s 37 filialkami.

Ešte pred násilným ukončením pôsobenia gréckokatolíckej cirkvi komunistickým režimom v roku 1950 počet gréckokatolíckych veriacich mierne prevažoval nad počtom rímskokatolíkov. Väčšina gréckokatolíkov sa podrobila vôli štátu, stali sa pravoslávnymi a chodili ďalej do svojho chrámu. 8 rodín s prestupom nesúhlasilo, začalo chodiť do rímskokatolíckeho kostola a odvtedy sa rímskokatolícka cirkev v obci stala dominantnou. Pravoslávni museli po roku 1989 vrátiť chrám gréckokatolíkom a sami si postavili nový chrám. V súčasnosti v obci máme 3 farské úrady. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa prihlásilo k rímskokatolíckej cirkvi 281 obyvateľov, ku gréckokatolíckej 215, k pravoslávnym 146, k reformovanej cirkvi 11, k náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia 3, k Cirkvi adventistov siedmeho dňa 3, k Evanielickej cirkvi metodistickej 1, k Starokatolíckej cirkvi 1, bez vyznania je 8 občanov a 19 občanov kolónku náboženské vyznanie nevyplnilo.