Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Jednota dôchodcov

Jednota dôchodcov obce Úbrež bola založená dňa 14.2.2006 v spolupráci s Obecným úradom za prítomnosti predsedníčky OV Jednoty dôchodcov Sobrance Eriky Elekaničovej, starostu obce Úbrež MVDr. Jozefa Antoniča a 28 dôchodcov obce, ktorí sa zároveň stali členmi Jednoty dôchodcov. Na tejto schôdzi bol zvolený výbor Jednoty dôchodcov obce Úbrež: :   

                    Predseda : Juraj Kováč
                    Tajomník :  Irena Kelemenová
                    Pokladník : Ľudmila Vasilenková
                    Revízna komisia : Margita Fričová
                                                Mária Vatahová
                                                Zdeňka Struková

Na tomto zasadnutí členovia vypracovali Plán práce na rok 2006. Starosta obce podporil vznik tejto organizácie a zároveň prisľúbil finančnú pomoc.

Ďalšie stretnutia Jednoty dôchodcov sa uskutočnili už podľa pripraveného plánu a to fašiangové posedenie, posedenia pri príležitosti MDŽ, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším. Na dvoch akciách vystúpila dedinská folklórna skupina Úbrežanka, na poslednej aj deti z materskej školy. Tí členovia Jednoty dôchodcov, ktorí sa v roku 2006 dožili okrúhleho jubilea, boli starostom obce odmenení pozornosťou.
Jednota dôchodcov zorganizovala 2 zájazdy do zahraničia, konkrétne do maďarských kúpeľov Sárospotok a do poľského Krosna.
V roku 2006 mala Dedinská jednota dôchodcov v Úbreži 42 členov, z toho jeden zomrel.

Aj v roku 2007 pokračovala Dedinská jednota dôchodcov v aktívnej činnosti na prospech svojich členov. Okrem januárovej výročnej schôdze sa v priebehu roka uskutočnili stretnutia dôchodcov pri príležitostiach fašiangov, Dňa matiek a Mesiaca úcty k starším, kde v kultúrnom programe vystúpili deti z Materskej školy a dedinská folklórna skupina Úbrežanka. V marci členky Dedinskej jednoty dôchodcov zrealizovali peknú výstavku ručných prác k MDŽ a Veľkej noci v priestoroch obchodu COOP Jednota. V priebehu roka zorganizovala Dedinská jednota dôchodcov až 3 zahraničné zájazdy, z toho 2 do Poľska a 1 do Maďarska. V novembri a decembri sa uskutočnili 2 zdravotné akcie, na ktorých si dôchodcovia mohli pokúpiť zdravotné pomôcky. Organizácia mala v roku 2007 51 členov, z toho v priebehu roka dvaja zomreli.

V roku 2008 okrem obvyklých kultúrno - spoločenských akcií výbor Jednoty dôchodcov opäť zorganizoval pre svojich členov pred Veľkonočnými sviatkami a Sviatkom všetkých svätých nákupné zájazdy do Poľska a v lete zájazd na termálne kúpalisko do Maďarska. Začiatkom roku 2009 mala Dedinská jednota dôchodcov v Úbreži 57 členov. Činnosť organizácie sa rokmi ustálila, v roku 2009 sa opakovali tie isté akcie, ako v predchádzajúcom roku. 

Jednota dôchodcov bilancovala

V sobotu 6. februára 2010 sa konala v sále kultúrneho domu výročná členská schôdza Dedinskej jednoty dôchodcov v Úbreži. Schôdzu viedla podpredsedníčka Irena Kelemenová, správu o činnosti prečítal predseda Juraj Kováč, správu o hospodárení a návrh uznesenia predložila pokladníčka Ľudmila Vasilenková. Do revíznej komisie bola namiesto zosnulej Margity Fričovej zvolená Marta Serbáková. Organizáciu v súčasnosti tvorí 59 členov. Schôdze sa ako hosť zúčastnila okrem úbrežského starostu a jeho zástupcu aj starostka obce Nižná Rybnica, ktorá so sebou priviedla 7-člennú ženskú folklórnu spevácku skupinu, aby prítomným dôchodcom zaspievala hneď v úvode schôdze. Po skončení schôdze nasledovalo fašiangové posedenie, ktoré okrem žien z Nižnej Rybnice spríjemnil prítomným aj úbrežský starosta Jozef Antonič krásnymi pesničkami s vlastným gitarovým doprovodom. Napokon dôchodcovia v družnej zábave pri pohostení ukázali, že vedia spievať aj oni.

 

 

 

 

 

 

 

Výstavka výšiviek

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval výstavku výšiviek a iných výtvarných prác s jarným a veľkonočným motívom. Výtvarné dielka našich dôchodkyň si občania mohli pozrieť v dňoch od 10. marca do 1. apríla 2010 vo výklade obchodu potravín Alex pri obecnom úrade.

 

 

 

 

 

 

 

Zájazd do Poľska

Na 18. marca 2010 zorganizoval výbor pre svojich členov a ďalších záujemcov zájazd do poľského mesta Krosno. Aj keď hlavným cieľom zájazdu bolo trhovisko, poniektorí účastníci zájazdu si prezreli pekné historické centrum mesta.

 

 

 

 

 

 

 

Deň matiek

30. mája usporiadala Jednota dôchodcov spolu s obecným úradom oslavy Dňa matiek. V kultúrnom programe vystúpili deti z materskej školy, zaspievali dievčatá - žiačky ZŠ a zároveň členky folklórnej speváckej skupiny Úbrežanka a napokon celá Úbrežanka. Program uzavrela nová hudobná skupina starostu Jozefa Antoniča. V závere osláv venoval starosta matkám po kytičke. 


 

 

 

 

 

 

Mesiac úcty k starším

V nedeľu 7. novembra 2010 sa v priestoroch tunajšieho kultúrneho domu uskutočnilo v poradí už šieste stretnutie jubilantov našej obce a dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Stretnutie každoročne organizuje Jednota dôchodcov v spolupráci s Obecným úradom. Program otvoril príhovorom starosta obce Jozef Antonič. Nasledoval kultúrny program, v ktorom všetkých potešili deti z materskej školy. Za svoje krásne básničky, pesničky a tance si vyslúžili veľký potlesk. Vystúpila aj hudobná skupina starostu Jozefa Antoniča. Pekné pesničky z repertoáru Mira Žbirku a Johna Lenona spieval Jozef Antonič, zaspieval aj duety spolu s Marienkou Marcinovou. Kultúrny program obohatila aj naša folklórna skupina Úbrežanka, ktorej pesničky na akordeóne doprevádzal Lukáš Popík. Po kultúrnom programe sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy a od starostu obce si prevzali darčekové predmety a kytičku. Záver patril príjemnému posedeniu nielen oslávencov, ale aj všetkých zúčastnených pri originálnom poľovníckom guláši, zákuskoch a dobrom vínku. 

 

 

 

 

 

 

 

Dôchodcovia schôdzovali

V sobotu 12. februára 2011 po dohode so zástupcami COOP jednoty sa prvýkrát konala spoločná výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a členov spotrebného družstva COOP Jednota. Schôdza sa uskutočnila vo vynovenej sále kultúrneho domu a po jej skončení bolo fašiangové posedenie. Prítomným spestrili posedenie peknými pesničkami starosta obce Jozef Antonič a skupina Úbrežanka. Napokon spievala celá sála za akordeónového sprievodu Lukáša Popíka.

Výstava starých materí

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval výstavku výšiviek a iných výtvarných prác pod príznačným názvom Výstava starých materí. Výtvarné dielka našich dôchodkyň si občania mohli pozrieť v októbri 2011 vo výklade obchodu potravín pri obecnom úrade.


 


 

 

 

 

Mesiac úcty k starším 2011

20.11.2011 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu už siedme slávnostné posedenie z príležitosti Mesiaca úcty k starším. V kultúrnom programe už tradične jubilantom zaspieval náš starosta Jozef Antonič, vystúpili deti z materskej školy a napokon zaspievali dievčatá z folklórnej skupiny Úbrežanka.

 

 

 

 

 

 

 

Výstavka jesenných plodov

Túto výstavku jesenných plodov zeme nainštalovali naše dôchodkyne do výkladu obchodu potravín Alex.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac úcty k starším 2012

V sobotu 10.11.2012 sa uskutočnilo v kultúrnom dome slávnostné posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Dôchodcom zaspieval starosta obce s kamarátom zo Strážskeho, o výbornú náladu sa postaral aj folklórny súbor z Pustého Čemerného. Jubilanti dostali pozornosť od obecného úradu a o dobrý guláš sa postaral predseda poľovníckeho združenia Rika.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stretnutie jubilantov

V sobotu 16. novembra 2013 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v Úbreži stretnutie jubilantov. Jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili 60, 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov, odovzdal starosta spomienkový darček. Najstarším jubilantom bol 90-ročný Ján Varga. O dobrú náladu na stretnutí sa postaral ženský folklórny spevácky súbor Čemerňanka.

 

 

 

 

 

 

 

Naše dôchodkyne nainštalovali vo výklade obchodu potravín Alex výstavku starožitností.

 

 

 

 

 

 

 

Výročná schôdza a fašiangové posedenie

V sobotu 22. februára 2014 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnila výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov v Úbreži. Dôchodcovia zhodnotili svoju činnosť za rok 2013 a prijali plán činnosti na rok 2014. Podujatia sa zúčastnil aj starosta obce MVDr. Jozef Antonič, ktorý pochválil dôchodcov za aktivitu a na nasledujúcom fašiangovom posedení si s dôchodcami zaspieval a zahral im na gitare. 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac úcty k starším 2015

Tohtoročná oslava Mesiaca úcty k starším sa uskutočnila v nedeľu 25. októbra 2015 v kultúrnom dome v Úbreži. Okrem dôchodcov a rodičov účinkujúcich detí boli tohto roku na oslavu prizvaní aj farári všetkých troch úbrežských farností. V kultúrnom programe účinkovali deti z materskej školy a po dlhšej prestávke aj ženský folklórny spevácky súbor Úbrežanka. Speváčky z Úbrežanky, v doprovode mladého harmonikára a huslistky Kornúcových, zaspievali okrem oficiálneho vystúpenia v kultúrnom programe aj v dôchodcom pri posedení po dobrej večeri. Nechýbalo ani ocenenie jubilantov, ktorí sa v roku 2015 dožili životného jubilea 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov.

 

 

 

 

 

 

 

Výstavka zemplínskych krojov

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval v októbri 2015 výstavku zemplínskych krojov. Výstavku našich dôchodkyň si mohli nakupujúci aj okoloidúci pozrieť vo výklade obchodu s potravinami Alex pri obecnom úrade.

 

 

 

 

 

 

 

Výročná členská schôdza a fašiangové posedenie

Vo štvrtok 4.2.2016 sa uskutočnila spoločná výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov a COOP - Jednota. Schôdza sa uskutočnila v kultúrnom dome a viedla ju tajomníčka Jednoty dôchodcov Irena Kelemenová. Jednotlivé materiály prečítali Ľudmila Vasilenková a Irena Kelemenová. Okrem ročnej správy odznela aj súhrnná správa o činnosti Jednoty dôchodcov za celé desaťročie z príležitosti 10 rokov od vzniku Jednoty dôchodcov v Úbreži. Po diskusii boli schválené správy o činnosti, rozpočty, ako aj plány práce na rok 2016. Schôdzu spestril svojím vystúpením Martin Mirda. Na záver sa konalo fašiangové posedenie dôchodcov s vedením obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľkonočná výstavka výšiviek

Výbor Jednoty dôchodcov v Úbreži zorganizoval v apríli 2017 výstavku výšiviek. Výstavku našich dôchodkyň si môžu nakupujúci aj okoloidúci pozrieť vo výklade obchodu s potravinami Alex pri obecnom úrade.

 

 

 

 

 

 

 

Prednáška o liečivých bylinkách

Vo štvrtok 28.9.2017 sa v kultúrnom dome uskutočnila prednáška o liečivých bylinkách. Prednášal český lekár a bylinkár Karel Štenbauer, prednášky sa zúčastnilo 8 dôchodcov.

 

 

 

 

 

 

 

Zájazd do Poľska

V stredu 18. októbra 2017 sa naši dôchodcovia zúčastnili autobusového zájazdu do poľského mesta Krosno. Aj keď hlavným cieľom zájazdu bolo trhovisko, niektorí dôchodcovia si boli pozrieť aj pekné historické centrum mesta.

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac úcty k starším 2017

Obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov usporiadali 11.novembra 2017 slávnostné posedenie pre našich dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Hlavným ťahákom kultúrneho programu bola folklórna skupina Pajtašky z Lekároviec, ktoré okrem pekného spevu a vtipného slova pripomenuli prítomným staré ľudové zvyky. Spevom a básničkou potešili dôchodcov aj Domonika Mirdová s kamarátkami zo Svätuša a Remetských Hámrov. Starosta ako obvykle obdaroval tohtoročných jubilantov kytičkou a spomienkovým predmetom.

 

 

 

 

 

 

 

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov a fašiangové posedenie

Na výročnej členskej schôdzi Jednoty dôchodcov vo štvrtok 8.2.2018 boli schválené správy o činnosti za rok 2017, rozpočet za rok 2017, ako aj plány na rok 2018. Predseda Jednoty dôchodcov Juraj Kováč a tajomníčka Irena Kelemenová sa vzdali funkcii z vekových a zdravotných dôvodov. Do výboru Jednoty dôchodcov boli namiesto nich kooptovaní Dušan Andrus a Helena Sabolová. Pán Kováč a pani Kelemenová boli za dlhoročnú prácu symbolicky odmenení. V krátkom kultúrnom programe vystúpil v hre na klávesový elektronický nástroj Martin Mirda. Dôchodcom zaspievali Dominika Mirdová a jej dve priateľky. V rámci fašiangového posedenia bolo veselo, dôchodcom sa ušlo aj skromné pohostenie.

Novým predsedom obecnej Jednoty dôchodcov v Úbreži sa od roku 2018 stal Dušan Andrus, novou tajomníčkou Helena Sabolová. Pokladníčkou zostala naďalej Ľudmila Vasileňková. Revízna komisia pracuje naďalej v zložení: Mgr. Marta Serbáková, Mária Vatahová, Zdeňka Struková. Organizácia má 50 členov.

Nový výbor zorganizoval v spolupráci s obecným úradom 20. mája 2018 oslavy dňa matiek a 29. mája sa zúčastnili štyria členovia Jednoty dôchodcov 3. ročníka okresných športových pretekov dôchodcov v Sobranských kúpeľoch.
Výstavka jesenných plodov 2018

Túto výstavku nainštalovali naše dôchodkyne do výkladu miestnosti vedľa predajne potravín Alex.

V novembri jesenné plody nahradil adventný veniec a vianočné variácie.