Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Základná škola

V súčasnom období, v rámci prenosu kompetencií zo štátu na samosprávy, sa obec stala zriaďovateľom plne organizovanej základnej školy (1.- 9. ročník), ktorú navštevuje okolo120 žiakov z Úbreže, Poruby pod Vihorlatom, Jasenova, Fekišoviec a Remetských Hámrov. Súčasným riaditeľom školy je Mgr. Václav Petrovčík.

Budova školy, postavená v roku 1962, bola v posledných rokoch zrekonštruovaná. V roku 2006 boli vymenené okná, v roku 2007 bola budova zateplená a v súvislosti s tým dostala peknú novú fasádu. Súčasťou školského areálu je školská kuchyňa s jedálňou, školské dielne a od roku 1988 aj v akcii „Z“ postavená telocvičňa, ktorá slúži najmä žiakom ZŠ, ale aj miestnym športovcom, najmä v zimnom období.

V roku 2010 sa základná a materská škola spojili do nového právneho subjektu s názvom Základná škola s materskou školou v Úbreži. Riaditeľom školy je Mgr. Václav Petrovčík, zástupkyňou riaditeľa je MVDr. Marianna Bellová a zástupkyňou riaditeľa pre MŠ Jarmila Antoničová.

Od roku 2007 má základná škola vlastnú webovú stránku http://zsubrez.edupage.org/