Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Kultúrne akcie

Obec každoročne poriada pre občanov obce majáles so stávaním mája a kultúrnym programon. Majáles v roku 2009 bol druhykrát obohatený aj o sprievod Úbrežanky na konskom povoze okolo obce, tentoraz bol oproti roku 2006 konský záprah úplný, v povoze boli zapriahnuté dva nádherné kone z Poruby pod Vihorlatom.

Obecný úrad spolupracuje s Jednotou dôchodcov, ZŠ a MŠ pri oslavách Dňa matiek. 10. mája 2009 sa oslavovalo v kultúrnom dome, v kultúrnom programe vystúpili žiaci materskej aj základnej školy, Úbrežanka, akordeonista Ladislav Buraľ z Jovsy a tradične aj náš spievajúci starosta Jozef Antonič za doprovodu školníka Mariána Koterca.

Každoročne v októbri, prípadne v novembri obec v spolupráci s miestnou Jednotou dôchodcov organizuje akciu Mesiac úcty k starším, kde sa po kultúrnom programe ocenia všetci jubilanti nad 60 rokov. 15.11.2008 sa táto akcia uskutočnila v novozriadenom kultúrnom dome v priestoroch bývalého pohostinstva.

V nedeľu 25. októbra 2009 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo v poradí už piate stretnutie jubilantov našej obce a dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V kultúrnom programe všetkých potešili deti z materskej školy. Za svoje krásne básničky, pesničky a tance si vyslúžili veľký potlesk. Kultúrny program obohatila aj naša folklórna skupina Úbrežanka, ktorá vystúpila s novými pesničkami a za doprovodu pána Buraľa potvrdila svoje napredovanie. Po kultúrnom programe sa jubilanti zapísali do pamätnej knihy a od starostu obce si prevzali darčekové predmety a kytičku. Záver patril príjemnému posedeniu nielen oslávencov, ale aj všetkých zúčastnených pri originálnom poľovníckom guláši, zákuskoch a dobrom vínku.

 

 

 

 

 

 

 

V nedeľu 2. mája 2010 sa v Úbreži staval v parčíku pred obecným úradom máj. Stavaniu mája predchádzala už tradičná jazda mládeže na vyzdobenom konskom povoze okolo obce a nasledoval kultúrny program, na ktorom vystúpila okrem detí z materskej školy a Úbrežanky aj nová hudobná skupina nášho starostu Jozefa Antoniča.

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 20.11.2011 sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnilo už siedme slávnostné posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Seniorom zaspieval starosta Jozef Antonič, vystúpili deti z materskej školy a napokon zaspievali dievčatá z Úbrežanky.

 

 

 

 

 

 

 

V sobotu 10.11.2012 sa uskutočnilo v kultúrnom dome slávnostné posedenie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Dôchodcom zaspieval starosta obce s kamarátom zo Strážskeho, o výbornú náladu sa postaral aj folklórny súbor z Pustého Čemerného. Jubilanti dostali pozornosť od obecného úradu a o dobrý guláš sa postaral predseda poľovníckeho združenia Rika. 

 

 

 

 

 

 

 

Čemerňanka účinkovala na úbrežskej oslave Mesiaca úcty k starším aj v rokoch 2013 a 2014. 25. októbra 2015 si dôchodcovia po dlhšom čase vypočuli nádherné piesne domácej ženskej folklórnej skupiny Úbrežanka. Veľmi pekné vystúpenie mali počas oslavy Mesiaca úcty k starším aj deti z materskej školy v Úbreži.


Prehľad noviniek:

.

VYHĽADÁVANIE

.

Počasie na Slovensku

.

Kurzový lístok
.