Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Úbrežanka

V roku 2003 bola založená folklórna spevácka skupina Úbrežanka. V skupine spievali Marienka a Janka Marcinové, Marienka Antoničová, Zuzka Popíková, Lucka Mirdová a Darinka Gavulová z Veľkých Revíšť. Na akordeóne ich sprevádzal Lukáš Popík. Skupina vystupovala pri rôznych podujatiach v Úbreži aj v okolí.

V roku 2008 sa Úbrežanka postupne rozrástla o tieto speváčky: Anna Kornúcová z Veľkých Revíšť, Iveta Frendáková z Blatných Revíšť a Michaela Birčáková z Úbreže. Skupina sa rozrástla aj o 3 malé speváčky Michalku Kornúcovú, Zuzku Frendákovú a Dominiku Mirdovú, ktoré sa pripojili k svojím mamkám a sú spestrením pri vystúpeniach Úbrežanky.

Úbrežanka pravidelne účinkuje na kultúrnych podujatiach v obci Úbrež, ale aj na rôznych podujatiach v okolí. V nedeľu 18.10.2009 svojimi peknými pesničkami obohatili Deň svätého Huberta v okresnom meste Sobrance. V speváckej skupine sa objavila nová mladá speváčka Lucka Zajíčková, skupinu na akordeóne sprevádzal Ladislav Buraľ z Jovsy.

V nedeľu 25.10.2009 Úbrežanka zaspievala jubilantom a dôchodcom na posedení v rámci Mesiaca úcty k starším v kultúrnom dome v Úbreži.

 

 

 

 

 

 

 

V piatok 30.apríla 2010 vystúpila Úbrežanka v Vyšných Remetách pri príležitosti stavania mája. a následne 2. mája na podobnej akcii doma v Úbreži.

.


 

 

 

 

 

V nedeľu 23.5.2010 vystúpili dievčatá  v posilnenej zostave na oslavách Dňa matiek v obci Horňa. Úbrežanka sa od polovičky mája rozrástla o dve nové členky, pribudla p. Milka Šperňáková z Vyš.Remiet (bývalá predavačka v miestnej Jednote) a Nikolka Tirpáková z Veľkých Revíšť.


 

 

 

 

 

 

30.5.2010 účinkovala Úbrežanka na oslavách Dňa matiek v kultúrnom dome v Úbreži. Akciu zorganizoval obecný úrad v spolupráci s Jednotou dôchodcov. najprv zaspievali školáčky Lucka Zajíčková, Michalka Kornúcová a Dominika Mirdová bez hudobného doprovodu, pri ďalších pesničkách ich sprevádzal pán Buraľ na akordeóne a napokon sa predstavil celý súbor.


 

 

 

 

 

 

V jeseni 2010 začali dievčatá nacvičovať so staronovým akordeonistom Lukášom Popíkom. S novonacvičeným programom prvýkrát Úbrežanka vystúpila v nedeľu 7. novembra 2010 pri oslavách Mesiaca úcty k starším v Úbreži.

 

 

 

 

 

 

 

20. novembra 2011 dievčatá z Úbrežanky zaspievali našim dôchodcom - jubilantom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

 

 

 

 

 

 

 

Svadba členky ženskej folklórnej speváckej skupiny Úbrežanka

18. augusta 2012 sa vydávala popredná speváčka folklórnej ženskej skupiny Úbrežanka Marienka Marcinová, po sobáší Prsteková. So skupinou si zaspievala aj na vlastnej svadbe.

 

 

 

 

Úbrežanka opäť účinkuje

Po dlhšej prestávke Úbrežanka opäť účinkovala na oslave Mesiaca úcty k starším 25. októbra 2015 v kultúrnom dome v Úbreži. Speváčky z Úbrežanky, v doprovode mladého harmonikára a huslistky Kornúcových, zaspievali okrem oficiálneho vystúpenia v kultúrnom programe aj pri posedení dôchodcov a jubilantov po večeri.