Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Úspešní rodáci

Osobnosti
Táto stránka bude otvorená, na základe vašich pripomienok, doplnkov a návrhov sa bude priebežne upravovať. Zaradili sme do nej vysokoškolsky vzdelaných, ale aj úspešných rodákov s nižším vzdelaním, celkom 167 osôb. Rozdelili sme ich do šiestich skupín podľa profesií a jednej nadprofesnej skupiny s názvom Osobnosti. V každej z týchto siedmych skupín sú rodáci zoradení v abecednom poradí podľa súčasného priezviska. Stránka je robená formou dokumentu, čo znamená, že po kliknutí na meno rodáka sa otvoria informácie o dotyčnom rodákovi, ktoré máme momentálne k dispozícii. Prosíme vás preto o spoluprácu, upozornenia na chyby, doplňujúce informácie, ako aj návrhy na ďalších rodákov, ktorých ešte nemáme podchytených, zasielajte na mailovú adresu janserbak@minet.sk.
docx prim. plk. MUDr. Michal Beca
docx Prof. Ing. Viktória Bobáková CSc.
docx MUDr. Juraj Duda
doc Ing.Michal Duda CSc.
doc RNDr.Jana Fričová PhD.
doc Ing.Michal Hocko
doc Milan Hvižďák
docx Doc.PhDr.Jarmila Jurová PhD.
docx Doc.PhDr.Ľubomíra Kaminská CSc.
doc Jozef Kaminský
doc Prof.PhDr.Július Kuruc CSc.
doc Ján Lazár
doc Jozef Melničák
docx Doc.Ing.Ján Merganič PhD.
doc Dr.h.c.Prof.Ing.Jozef Mihok PhD.
doc Doc.Ing.Ladislav Serbák CSc.
doc Ing.Milan Serbák PhD.
doc Doc.Ing.Milan Svoboda CSc.
doc MUDr.Michaela Žemberová PhD.
Lekári
doc MUDr.Michal Antonič
doc MUDr.Ján Duda
doc MUDr.Ondrej Duda
doc MUDr.Zlatica Gombitová
doc MUDr.Zdenek Holešovský
doc MUDr.Juraj Hric
doc MUDr.Margaréta Kučáková
doc MUDr.Július Louma
doc MUDr.Eva Žemberyová
Veterinári
doc MVDr.Jozef Antonič
doc MVDr.Ladislav Benda
doc MVDr.Miroslava Kovalíková
doc MVDr.Eva Pástorová
doc MVDr.Juraj Serbák
Právnici
doc JUDr.Miroslav Hospodár
doc JUDr.Michal Hvižďák
doc JUDr.Anna Knoblíková
doc JUDr.Dušan Maščák
doc JUDr.Emil Maščák
doc JUDr.Vincent Svoboda
doc JUDr.Marienka Šuchtová
Inžinieri
doc Ing.Michal Antonič
doc Ing.Róbert Antonič
doc Ing.Štefan Antonič
doc Ing.Jarmila Antoničová
doc Ing.Pavol Argaláš
doc Ing.Peter Argaláš
doc Ing.Ján Brandabura
docx Ing.Ľubica Bugriová
doc Ing.Zuzana Byrová
doc Ing.Róbert Cuprík
doc Ing.Pavol Dudzík
docx Ing. Juraj Fedorčák
doc Ing.Alžbeta Fričová
doc Ing.Marcela Godálová
doc Ing.Ladislav Hamadej
doc Ing.Milan Hamadej
doc Ing.Eva Hnidáková
doc Ing.Daniel Hvižďák
doc Ing.Ján Hvižďák
doc Ing.Marcel Hvižďák
doc Ing.Mária Hvižďáková
doc Ing.Milan Chrustič
doc Ing.Róbert Kaminský
doc Ing.Ján Kaššai
doc Ing.Ján Kelemen
doc Ing.Adam Kopkáš
doc Ing.Marek Kornúc
doc Ing.Martin Kornúc
doc Ing.Vladimír Kornúc
doc Ing.Stanislav Kudláč
doc Ing.Ján Lazár
doc Ing.Jaroslav Louma
doc Ing.Helena Macejáková
doc Ing.Jana Marcinová
doc Ing.Ľudmila Matulová
doc Ing.Michal Mašľan
doc Ing.Jana Mečiarová
doc Ing.Jozef Mikša
doc Ing.Blažej Mikuláško
doc Ing.Dušan Mižák
doc Ing.Katarína Mižáková
docx Ing.Kamila Palayová
doc Ing.Andrea Palenčárová
doc Ing.Michal Palik
doc Ing.Mária Petrunčíková
docx Ing.Lukáš Popík
doc Ing.Zuzana Popíková
doc Ing.Martin Řeřicha
doc Ing.Štefan Sabol
doc Ing.Eva Semivanová
doc Ing.Jaromír Serbák
doc Ing.Milan Slivovský
doc Ing.Marta Sovgová
doc Ing.Jana Stockhman
doc Ing,Miroslav Svoboda
doc Ing.Juraj Tkáčik
doc Ing.Ján Tomko
doc Ing.Tatiana Winterová
doc Ing.Miroslav Zahorčák
doc Ing.Marta Zajíčková
doc Ing.Jaroslav Zuza
docx Ing. Milan Zuza
doc Ing.Karol Žembery
Učitelia
doc Juraj Antonič
doc PhDr.Ľubica Balogová
doc Michal Barilič
doc Veronika Bakajsová
doc Michal Bodnár
doc Mária Bölčházyová
doc Margita Cupriková
doc Eleonóra Čičváková
doc Mária Danková
doc Mgr.Dušan Duda
doc Katarína Džupinová
doc Mgr.Marta Eštoková
doc Ľudovít Fecenko
doc Mária Fedorková
doc Mgr.Ján Figľar
doc Margita Fričová
doc Mgr.Marta Hamadejová
doc Michal Hricík
doc Mária Hricíková
doc Juraj Hvižďák
doc Ladislav Hvižďák
doc Marta Chýriková
doc Irena Kelemenová
doc Mgr.Jaroslav Kaminský
doc Ján Kizivat
doc Anna Kizivatová
doc Margita Kochanová
doc Mgr.Eva Koreňová
doc Mgr.Jozef Kornúc
doc Mária Kováčová
doc Marta Krupaničová
doc Anna Kurucová
doc Mgr.Ľudmila Lazárová
doc Ľudovít Marcin
doc Mgr.Mária Marcinová
doc Mgr.Magda Mašľanová
doc Paulína Mašľanová
doc Mgr.Ján Miglec
doc Marta Michalicová
doc Ján Mižák
doc Michal Mižák
doc Mgr.Gabriela Mižáková
doc RNDr.Ľudmila Nistorová
doc Anna Oráčová
doc Mgr.Zuzana Pejková
doc Marta Poľakovská
doc Anna Puškašová
doc Marta Romžová
doc Ladislav Ruda
doc Michal Serbák
doc Mgr.Vladimír Serbák
doc Mgr.Magdaléna Serbáková
doc Mgr.Ružena Sinčáková
doc Eva Slivovská
doc Helena Šatníková
doc Pavol Ščerbanovský
doc Mgr.Jana Šišková
doc Mgr.Jarmila Škrabuľáková
doc Ľudovít Tomkovský
doc Mária Umelecká
doc Mária Varchulová
Iní absolventi VŠ
doc Ing.Dušana Andrusová
doc Mgr. Jozef Antonič
doc plk.Ing.Július Beca
doc Mgr.Milan Drotár
docx PhDr.Albína Hadvabová
doc Mgr.Dušan Maščák
doc Mgr. Mária Pšaková
doc Mgr.Janeta Řeřichová
doc Mgr.Mária Snopková
doc Mgr. Zuzana Šustrová
doc Mgr.Ľubica Telekyová
doc PhDr.Alena Timková