Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Foto-udalosti 2015


Futbalový turnaj mikroregiónu Okna

Koncert v kostole (foto Peter Mižák)

Referendum o rodine 2015

Karneval v ZŠ

Karneval v MŠ

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

Oslavy MDŽ

Obrady Veľkého piatku (foto Peter Mižák)

Veľkonočná vigília (foto Peter Mižák)

Procesia s požehnaním polí (foto Peter Mižák)

Oprava striech na cintoríne

Futbalový turnaj v Choňkovciach

Farma Úbrež (foto Dominika Mirdová a Peter Mižák)

Čistenie obecného potoka

Mesiac úcty k starším

Rekonštrukcia rímskokatolíckej fary