Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Foto-udalosti 2014


Zápis prvákov

Výročná shôdza dôchodcov

Karneval v škole

Prezidentské voľby

Prezidentské voľby 2. kolo

Veľkonočné sviatky 2014

Voľby do Europarlamentu

Deň matiek

Procesia s požehnaním polí

Odpust v Úbreži

Sviatok Kristovho Tela a Krvi

Odvodnenie farskej pivnice

Poľovnícky deň

Mesiac úcty k starším (foto Zdenka Struková)

Komunálne voľby 2014

Svätý Mikuláš

Ustanovujúce zasadnutie obec. zastupiteľstva