Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Foto-udalosti 2009


Traja králi - živý betlehem

Zápis nových prvákov

VČS Jednoty dôchodcov

Karneval v materskej škôlke

Karneval v škole

Prezidentské voľby

Krížová cesta

Majáles

Deň matiek

Slávnosť Božieho Tela

Prvé sväté prijímanie

Skúšky poľovných psov

Oprava kostola

Posvätenie nového kríža

Mesiac úcty k starším

Pamiatka zosnulých 2009

Ľudové misie - obnova po roku

Vianočná besiedka

Betlehemci

Vianočné záplavy