Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Povinné zverejňovanie

Zmluvy
pdf Zmluva o aktualizácii programov - dodatok č. 3
pdf Zmluva o aktualizácii programov - dodatok č. 4
pdf Kúpna zmluva č. 20141007
pdf Kúpna zmluva č. 20141007- 2
pdf Kúpna zmluva č. 20141007-3
pdf Kúpna zmluva č. 20141007-4
pdf Zmluva o poskytovaní audit. služieb
pdf Zmluva o poskytovaní audit. služieb 2
pdf Zmluva o poskytovaní audit. služieb 3
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-1
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-2
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-3
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-4
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-5
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-6
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-7
pdf Nájomná zmluva 01271/2014-8
docx Zmluva o poskytnutí dotácie pre MŠ
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostr. pre vzdelávanie - 1
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostr. pre vzdelávanie - 2
pdf Dodatok 1/2015 k zmluve o zbere odpadu s FURA s.r.o.
pdf Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-1
pdf Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-2
pdf Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-3
pdf Zmluva o poskytovaní auditorských služieb-4
pdf Zmluva s Jánom Vargom-1
pdf Zmluva s Jánom Vargom-2
pdf Zmluva s Jánom Vargom-3
pdf Zmluva o zapožičaní materálu CO - 1
pdf Zmluva o zapožičaní materálu CO - 2
pdf Zmluva o zapožičaní materálu CO - 3
pdf Zmluva o zapožičaní materálu CO - 4
pdf Zmluva o zapožičaní materálu CO - 5
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke vody - 1
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke vody - 2
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke vody - 3
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke vody - 4
pdf Dodatok č. 3 k zmluve o dodávke vody - 5
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu - 1
pdf Dodatok k zmluve o dodávke plynu - 2
pdf Zmluva s Lekos, s.r.o. o optickej sieti 1
pdf Zmluva s Lekos, s.r.o. o optickej sieti 2
pdf Zmluva s Lekos, s.r.o. o optickej sieti 3
pdf Zmluva s Lekos, s.r.o. o optickej sieti 4
pdf Zmluva s Lekos, s.r.o. o optickej sieti 5
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 1
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 2
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 3
pdf Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy 4
pdf Zmluva o budúcej zmluve s NATUR PACK, a.s.
pdf Zmluva s NATUR PACK, a.s. o nakladaní s odpadmi z obalov 1
pdf Zmluva s NATUR PACK, a.s. o nakladaní s odpadmi z obalov 2
pdf Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 1
pdf Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 2
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-1
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-2
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-3
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-4
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-5
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-6
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-7
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-8
pdf Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov-9
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 1
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 2
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 3
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 4
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 5
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 6
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 7
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 8
pdf Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore - 9
pdf Zmluva o dielo 01072017 - 1
pdf Zmluva o dielo 01072017 - 2
pdf Zmluva o dielo 01072017 - 3
pdf Zmluva o dielo 01072017 - 4
pdf Zmluva o dielo 01072017 - 5
pdf Zmluva o poskytnutí auditorských služieb
pdf Zmluva o hudobnej produkcii na rok 2017
pdf Dodatok č.1 k zmluve s NATUR PACK o nakladaní s odpadmi z obalov
Verejné obstarávanie
pdf Oprava strechy
Faktúry
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2012-1
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2012-2
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2012-3
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-1
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-2
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-3
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-4
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-5
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-6
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-7
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2013-8
pdf Zoznam dodavateľských faktúr 2013-9
pdf Zoznam odoberateľských faktúr 2013
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-1
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-2
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-3
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-4
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-5
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-6
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-7
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-8
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-9
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-10
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2014-11
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-1
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-2
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-3
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-4
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-5
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-6
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-7
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-8
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2015-9
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-1
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-2
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-3
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-4
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-5
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-6
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-7
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-8
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-9
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-10
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2016-11
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-1
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-2
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-3
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-4
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-5
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-6
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-7
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-8
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-9
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-10
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-11
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-12
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-13
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2017-14
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2018-1
pdf Zoznam dodávateľských faktúr 2018-2
Objednávky