Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Foto-udalosti 2013


Zápis prvákov

Výročná schôdza Jednoty dôchodcov

Posvätenie veľkonočnej pasky

Maľovanie kostola

Požiar vo vinici

Demontáž ikonostasu

Slávnosť Božieho Tela a Krvi

Interiér kostola po maľbe

Rozlúčka s duch. otcom Patrikom

Opekačka na fare

150. výročie vzniku rímskokatolíckej farnosti Úbrež (foto Peter Mižák)

Poďakovanie za úrodu

Renovácia orgánu

Stretnutie jubilantov

Svätý Mikuláš

Farský Štefanský ples