Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Foto-udalosti 2012


Stolnotenisový zápas Úbrež - Kaluža

Výlet do Vysokých Tatier a Spišskej Kapituly

Výročna schôdza Jednoty dôchodcov

Voľby do NR SR 2012

Krížová cesta

Posvätenie Veľkonočnej pasky

Výstup na Vihorlat

Opekačka na fare

Procesia

Relaxačné dopoludnie v škole

Sobáš v kostole

Výlet do Slovenského raja (foto Ján Serbák)

Výlet do Slovenského raja (foto Drahoš Zajíček)

Cyklotúra

Sobáš

Oprava cerkevnej veže

Montáž nového kríža na cerkev

Mesiac úcty k starším