Fotogaléria:

.

Anketa:

.

Poľovnícke združenie Rika Úbrež

Poľovnícke združenie RIKA Úbrež bolo založené v r.1993 sedemnástimi poľovníkmi prevažne z Úbreže, ale aj z okolitých obcí. Prvým predsedom bol JUDr. Milan Gavroň, poľovníckym hospodárom MVDr. Jozef Antonič, zatiaľ to bolo združenie poľovníkov bez revíru.

Oficiálny poľovný revír „RIKA“ bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Michalovce 18.01.1994 o výmere 1780 ha a nachádza sak.ú. obcí Úbrež, Fekišovce, Ruskovce, Nižná Rybnica, Veľké Revištia. V roku 2004 bol revír obnovený Obvodným lesným úradom v Michalovciach, a po spresnení jeho výmera činí 1690 am. Podľa vyhlášky MPSR č. 91/1997 Z.z. sa nachádza v chovateľskej oblasti M XIV/1, v II. bonitnej triede a je to poľný poľovný revír.

Normované kmeňové stavy (NKS) zveri sú nasledovné: 464 zajacov, 120 bažantov a 41 srnčej zveri. Nakoľko stavy zajacov sú pod NKS, zajac sa neloví od roku 1997. V posledných rokoch je síce badateľný mierny nárast, ale stále „to nie je ono“. Naopak bažantov a srnčej zveri je dostatok, diviačej, ktorá nie je normovaná a loví sa na mimoriadne povolenie, tak isto. Prechodne tu žije najmä počas vegetačného obdobia jelenia zver. Vzácnou návštevou zo severu bola v roku 1999 statná losica, ktorá bola pozorovaná v časti Drienovec. Zo srstnatej dravej zveri sa loví najmä líška, ktorá je veľmi premnožená a v posledných rokoch sa počet úlovkov pohybuje okolo 40. Z celoročne chránenej dravej zveri tu žije mačka divá, občas zablúdi rys ostrovid. Raritou bola návšteva bobra, ktorý si staval od apríla 2008 hrádze na „Mlynskom jarku“, po záplave 8.augusta sa však z revíru vytratil F Zo vzácnych operencov sem z  Vihorlatu zalieta orol kráľovskýilorol krikľavý ba aj orliak morský.
 

V súčasnosti má PZ RIKA 23 členov a jedného kandidáta na členstvo.
Výbor pracuje v zložení:
Dpt. Ján Varga - predseda
MVDr. Jozef Antonič – poľovnícky hospodár (aj kynologický referent)
Emil Frič - tajomník
Michal Birčák - podpredseda (aj strelecký referent)
Štefan Maxim - finančný hospodár
Ing. Ján Žoffčák - kontrolór

Hlavnou úlohou úbrežskych poľovníkov nie je len lov zveri, ako si to často laici myslia, ale predovšetkým starostlivosť o ňu, prikrmovanie v čase núdze, ochrana pred dravou zverou, pytliactvom, ale aj nepriaznivými životnými podmienkami, a ten lov je až na záver. Pričom tu platí múdrosť českého kultúrneho velikána a milovníka prírody Jana Wericha: „Lov a zabíjení není totéž a tí kdo si to pletou jsou volové“. Naši poľovníci si to plne uvedomujú o čom svedčí aj fakt, že okrem iného si ctia aj poľovnícke zvyky a tradície, ktoré praktizujú pri samotnom výkone práva poľovníctva, pri love zveri, ktorej vzdávajú patričnú úctu aj v duchu vyjadrenia vynikajúceho holandského maliara prírody a zveri Riena Portvlieta: „Vor allem dir lieber Herrgott dank fur die Tiere, die du ershaffen hast. Ich bin mir bewusst,dass es deine Tiere sind, und wenn ich jagen darf, so will ich versuchen ,das ehrfurchtig zu tun.“(„Predovšetkým Tebe Pane ďakujem za zver, ktorú si stvoril. Viem, že patrí Tebe. Dovolil si mi ju však loviť, a tak to chcem robiť so všetkou úctou.“)...


V nedeľu 1.2.2009 sa v novovytvorenej poľovníckej miestnosti v tunajšom kultúrnom dome uskutočnila výročná schôdza poľovníckeho združenia. Pod vedením predsedu združenia Dpt.Jána Vargu bolo na programe bilancovanie a zhodnotenie predchádzajúceho roku 2008 (v revíri bolo v roku 2008 ulovených 15 kusov srnčej zveri, 4 ks diviačej, 50 bažantov - kohútov, 36 líšok, 6 túlavých psov a 4 túlavé mačky), ale aj prejednaný a schválený plán akcií na rok 2009. Jednotliví členovia výboru oboznámili prítomných o aktuálnom stave PZ. Okrem iného sa zriadili nové skupiny na prikrmovanie zveri, boli prijaté návrhy na vyznamenania jednotlivých členov a určené ďalšie úlohy, vyplývajúce z povinností členov združenia. V diskusii boli prejednané jednotlivé návrhy a pripomienky. V rámci dodržiavania poľovníckych tradícií bola spestrením schôdze tzv. "pasovačka". Za lovca bažantov bol pasovaný Ján Beňo, za lovca diviakov Ján Skyba a za lovca srncov Ing. Milan Zuza.V sobotu 8. augusta 2009 usporiadalo poľovnícke združenie RIKA Klubové jesenné skúšky českých fúzačov (boli sprístupnené aj pre iné plemená stavačov). Jesenné skúšky kvalifikujú psa (stavača) na lov malej zveri (zajac, bažant, kačica divá). Skúša sa schopnosť psa preukázať vlohy pomáhať poľovníkovi pri poľovačke na malú zver, jej hľadanie, dohľadávanie postrelenej zveri a jej prinášanie, prinášanie kačice z hlbokej vody.


Zraz vodičov a ich štvornohých pomocníkov bol pred obecným úradom v Úbreži. Akcie sa zúčastnilo 10 psov, z toho 5 českých fúzačov, 2 memeckí krátkosrstí stavači, 1 nemecký drôtosrstý stavač, 1 maďarský krátkosrstý stavač a 1 slovenský hrubosrstý stavač. Po losovaní a porade rozhodcov a slávnostnom otvorení za zvukov lesného rohu sa súťažiaci presunuli do revíru Tabla a Pod fekišovským hrunom, kde sa uskutočnili poľné disciplíny. Psy sa rozdelili do dvoch skupín, v jednej boli českí fúzači, v druhej ostatné plemená. Pri spoločnom postupe v rojnici hodnotili rozhodcovia schopnosť psa pomáhať poľovníkovi pri spoločnej poľovačke na malú zver. Nasledovali individuálne disciplíny a to hľadanie malej zveri (bažant), jej dohľadávanie a prinášanie (zajac, bažant). Po ukončení poľných disciplín sa popoludní súťažiaci presunuli k vodnej nádrži Vyšná Rybnica, kde sa psíky podrobili skúške prinášania kačice z hlbokej vody.Na záver bola súťaž vyhodnotená a odovzdané ceny. 5-členná komisia rozhodcov v zložení Š.Siksa (hlavný), J.Čigáš, M.Rudľovský, čakatelia Ing.J.Žofčák, J.Vrábeľ po povinnom pomerne zložitom hodnotení vyhlásila tieto výsledky:

I. cenu s počtom bodov 240 získal nemecký krátkosrstý stavač Feta z Fančali, vodič už 72-ročný Július Sabo z Malčíc
I. cenu s počtom bodov 236 získal nemecký drôtosrstý stavač Tristan Fantastic of Miki, vodič Ján Cibula z Nižného Lanca pri Košiciach
I. cenu s počtom bodov 231 získal slovenský hrubosrstý stavač Disa z Milhostovských polí, vodič Ľubomír Engler zo Sečoviec
I. cenu s počtom bodov 228 získal český fúzač Orfeus z Hložku, vodič MVDr.
Jozef Antonič z Úbreže
II. cenu s počtom bodov 177 získali zhodne nemecká krátkosrstá stavačka Mona Matiov les, vodič Milan Maskaľ z Petríkoviec a maďarský krátkosrstý stavač Hanes z Bodrogu, vodič Csaba Timko od Košíc
III. cenu s počtom bodov 172 získala česká fúzačka Beri z Oldřichovských lúk, vodič František Brezo z Boťan
III. . cenu s počtom bodov 155 získal český fúzač Tashi Vadec, vodič Ing. Michal Štefančík z Michaloviec
III. cenu s počtom bodov 140 získal český fúzač Bono Balota, vodič Emil Tirpak zo Strážskeho
III. cenu s počtom bodov 110 získal český fúzač Paša z Kráľovských Chlmov, vodič Ľuboš Kolesár z VojčícV správe hlavného rozhodcu je organizácia skúšok hodnotená ako výborná, úroveň psov, vodičov a zazverenie sú hodnotené ako dobré. Na záver podujatia boli účastníci pohostení výborným poľovníckym gulášom, ktorý osobne servíroval riaditeľ podujatia, predseda Poľovníckeho združenia Rika Úbrež Dpt. Ján Varga.V nedeľu 18.10.2009 sa naši poľovníci zúčastnili akcie „Deň svätého Huberta“ v Sobranciach. Deň začal poľovníckou svätou omšou, na ktorej spieval žalmy hospodár nášho poľovníckeho združenia Jozef Antonič. Naše poľovnícke združenie sa zúčastnilo súťaže v príprave jagereku a Jozef Antonič bol v rozhodcovskej komisii súťaže o najkrajšieho poľovníckeho psa. V kultúrnom programe účinkovala aj folklórna skupina Úbrežanka.
Záver roka a celej poľovníckej sezóny patrí spoločným poľovačkám na malú zver. Lovíme bažanta - kohúta (zajac sa pre nízke stavy u nás neloví) a pritom srstnatú a pernatú zver, škodiacu poľovníctvu, ako sú líška, kuna, túlavý pes a mačka, vrana, straka a pod.Pri spoločných poľovačkách dodržiavame poľovnícke tradície, počnúc nástupom za zvukov lesného rohu a končiac slávnostným výradom so vzdaním úcty ulovenej zveri. "Posledný pohon " sa odohráva v poľovníckom salóniku pri guľáši.


Minulý poľovnícky rok 2009 nám priniesol úlovok okrem iného 17 ks srnčej zveri, 9 diviačej a 28 líšok.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Úlovok vlka v Úbreži

V našom poľovníckom revíri, v časti Rika, zhruba kilometer od Zemplínskej Šíravy, sa koncom januára podaril našim poľovníkom unikátny úlovok vlka dravého. Šťastlivcom bol mladý poľovník Janko Skyba. Ulovený vlk, 3-4 ročný, vážil 43 kilogramov a jeho lebka podľa predbežného hodnotenia dosiahne medailovú hodnotu. Vlk bol jedným z 6 - člennej svorky, ktorá "operovala" už viac dní v tomto teritóriu. Traja poľovníci Ján Skyba, Pavol Popovič a Ján Beňo boli na januárovej "zasneženej" postriežke svedkami nevšednej nočnej scenérie - vlčia svorka bola práve na love diviakov, a tak poľovnícky zážitok so šťastným loveckým výsledkom bol okorenený nočnou zvukovou kulisou loviacich vlkov a lovených diviakov.
Pomerne častý výskyt tohto predátora v našom revíri, teda v nižších polohách, svedčí o jeho početnosti.


    

Ocenili úbrežských poľovníkov

Nádherný kaštieľ vo Svätom Antone (okr. B. Štiavnica) je známy usporadúvaním celoslovenských poľovníckych slávností Dní svätého Huberta. Tohto roku, 4.-5. septembra sa konal jubilejný ročník, keď už po dvadsiaty krát sa tu zišli poľovníci a milovníci poľovníctva z celého Slovenska, ale v hojnom počte aj zo zahraničia.


Mohli sa tu zúčastniť svätohubertskej svätej omše, ale aj ukážok zo sokoliarstva, poľovníckej kynológie, atraktívneho rybolovu, rôznych súťaží pre deti, ukážok prác remeselníkov, módnych prehliadok, vystúpenia tanečníkov aj hudobných súborov, jednoducho: ak by ste chceli stihnúť všetko, dva dni na to nestačia.


Súčasťou osláv Dní sv. Huberta bolo ocenenie významných poľovníkov rezortnými vyznamenaniami a medailami sv. Huberta. Z nášho poľovníckeho združenia RIKA sa tejto slávnosti zúčastnili Dpt. Ján Varga - predseda, Ing. Ján Žoffčák - kontrolór, Ing. Pavol Argaláš a MVDr. Jozef Antonič. Poslední dvaja menovaní prevzali vysoké ocenenia od ministra pôdohospodárstva a prezidenta SPZ. Ing. Argaláš dostal rezortné vyznamenanie III. stupňa a MVDr. Antonič medailu sv. Huberta.Jak sme śe z ministrom opili ...


Veśelo medzi dzivočakmi ...
                                            

Deň sv. Huberta v Sobranciach
V nedeľu 17. októbra 2010 sa naši poľovníci zúčastnili slávnosti "Deň sv. Huberta" v Sobranciach. Na poľovníckej svätej omši hospodár nášho združenia Jozef Antonič spieval žalmy a predseda združenia Ján Varga niesol dary.
Predseda združenia Ján Varga bol vyznamenaný strieborným diplomom za úspešné vedenie poľovníckeho združenia Rika.
Všetci sme si pochutili na dobrom guláši.


Klubové jesenné skúšky českých fúzačov
Naše poľovnícke združenie zorganizovalo na 13. augusta 2011 jesenné klubové skúšky českých fúzačov, ktorých sa mohli zúčastniť aj iné plemená stavačov. Skúšok sa zúčastnilo spolu 14 psov 12 majiteľov, z toho 4 českí fúzači, 4 nemeckí krátkosrstí stavači, 4 nemeckí dlhosrstí stavači, 1 slovenský hrubosrstý stavač a 1 Gordon Setter.

Poľné disciplíny sa už tradične uskutočnili v lokalite Starajka  pri  Fekišovciach a vodná disciplína v rybníku vo Vyšnej Rybnici.

Na záver boli skúšky vyhodnotené 5-člennou rozhodcovskou komisiou a udelené ceny. Víťazom sa stala v I. cene s počtom bodov 242 česká fúzačka Cita Rybnov, majiteľ Ing. Štefančík Michal (Ďalšie poradie:
I. cena s počtom bodov 236 slovenská hrubosrstá stavačka Chrumka DRU-WYD, majiteľ MVDr. Krick Radomír
I. cena s počtom bodov 234 český fúzač Cipro Vrábeľs Paradise, majiteľ Vrábeľ Jozef
I. cena s počtom bodov 229 Gordon Setter Camus z Čehovských lanu, majiteľ MUDr. Gunč Ján
I. cena s počtom bodov 217 nemecká dlhosrstá stavačka Žaklin z Forgačovho hradu, majiteľ Vasiľ Jaroslav st.
I. cena s počtom bodov 213 nemecká krátkosrstá stavačka Flora z Huštáka, majiteľ Maskaľ Milan
I. cena s počtom bodov 209 nemecký krátkosrstý stavač Fox z Huštáka, majiteľ Maskaľ Milan
I. cena s počtom bodov 206 nemecký krátkosrstý stavač Alba Pandov dvor, majiteľ Širochman Jozef
I. cena s počtom bodov 202 nemecká krátkosrstá stavačka Feta z Huštáka, majiteľ Mgr. Lukáč Jozef
I. cena s počtom bodov 201 český fúzač Bernard z Tešinovských buku, majiteľ Vrábeľ Jozef
II. cena s počtom bodov 206 nemecká dlhosrstá stavačka Ela Žitňan, majiteľ Vasiľ Jaroslav ml.
II. cena s počtom bodov 196 nemecká dlhosrstá stavačka Betty von Falcon, majiteľ Brezo František
II. cena s počtom bodov 193 nemecká dlhosrstá stavačka Funa z Janikovských záhrad, majiteľ Illeš Ladislav
III. cena s počtom bodov 158 český fúzač Aron Vapec, majiteľ Tirpák Emil

Na záver boli účastníci akcie pohostení výborným poľovníckym gulášom, ktorý varil riaditeľ podujatia, predseda usporiadateľského poľovníckeho združenia Rika Úbrež Dpt.Ján Varga.
Viac fotografií z podujatia je na stránke Foto-udalosti 2011.


Poľovníci bilancovali

Členovia poľovníckeho združenia na februárovej výročnej členskej schôdzi hodnotili minulý rok 2011 na úseku poľovníctva.
Čo sa týka lovu, najviac bolo ulovené diviačej zveri ( 24 ks lanštiaky + diviačatá), menej srnčej -10 ks, bažantov – 21 ks, vyše 25 líšok. Veľké škody na zveri nám robí doprava. Na cestách bolo usmrtených dopravnými prostriedkami 12 ks srnčej a 4 ks diviačej zveri, malej zveri (bažant, zajac) odhadom 30 ks. Konštatovali sme, že stavy srnčej zveri naďalej rastú, diviačej tiež. Diviaky spôsobujú značné škody na poľnohospodárskych kultúrach, ale „likvidujú“ aj malú a srnčiu zver (hniezda aj mláďatá).
Na schôdzi sa volil nový výbor na ďalšie 5-ročné obdobie. Zostal skoro identický, až na poľovného hospodára MVDr. Jozefa Antoniča, ktorý sa vzdal funkcie, nahradil ho Ing. Pavol Argaláš. Do združenia boli prijatí: za riadneho člena MUDr. J. Hric a za kandidátov na členstvo MUDr. B. Kormanová, MUDr. J. Gunč, Ing. P. Masica a Ing. M. Svoboda.
Na záver, po výbornom diviačom guláši od predsedu, nasledovala pasovačka za lovca vlkov J. Skybu, ktorý mal to šťastie a ulovil statného vlka.


Prikrmovanie zveri

Členovia PZ sa starajú o zver najmä v čase núdze. Počas tejto zimy s vysokou snehovou pokrývkou, keď najmä srnčia a malá zver trpí nedostatkom potravy, zvlášť.

Rozlúčka s priateľom

Dňa 5. januára 2013 navždy opustil naše rady vo veku 60 rokov priateľ Štefan Maxim. Bol predovšetkým zanieteným milovníkom prírody, počnúc rastlinami, až po živočíchy, vzorným poľovníkom, ktorý dokázal revíru viac dávať, ako brať. 18 rokov zodpovedne plnil funkciu finančného hospodára. Za aktívnu prácu ho Slovenský poľovnícky zväz odmenil bronzovou medailou „Za zásluhy o rozvoj poľovníctva“. Venoval sa aj mladým poľovníkom, ktorým odovzdával svoje skúsenosti a bol ochotný poskytnúť kedykoľvek dobrú radu. Aj počas dlhej ťažkej choroby, napriek ubúdaniu síl, sa aktívne zapájal do prikrmovania a starostlivosti o zver. Navždy sme v ňom stratili dobrého priateľa a človeka.
                                                                                     
Odpočívaj v pokoji!
x8

Bobor v Úbreži

Pred necelým mesiacom TV Markíza odvysielala reportáž o výskyte bobra vodného v katastri obce Úbrež.
Bobor vodný, lat. Castor fiber je zákonom chránený vodný hlodavec, dosahujúci váhu dvadsať a viac kg. Živí sa rastlinnou potravou, konárikmi a kôrou stromov. Dožíva sa aj 20 rokov. Je charakteristický stavbou vodných hrádzi z konárov a stromov, ktoré postupným ohlodaním spúšťa a "hatí" vodný tok. V minulosti (cca pred 25 rokmi) bol u nás vyhubený. Migráciou z Poľska a Ukrajiny na naše územie sa začína objavovať čoraz častejšie. V našom revíri bol pozorovaný už pred piatimi rokmi. V súčasnosti je aktívny na viacerých miestach úbrežského chotára.

Starostlivosť o zver v lete

Poľovníci sa aj v lete starajú o zver, čo si vyžaduje nie len prácu v revíri, ale aj priame finančné náklady. Pri tohtoročnom extrémnom suchu napĺňajú napájadlá pre zver dovozom vody cisternami. Napájadlá slúžia nie len poľovnej zveri, ale všetkým živočíchom v prírode.

Foto: Pracovník VVS Sobrance Milan Dzvoník pri vypúšťaní vody do napájadla.


Deň sv. Huberta v Sobranciach

V nedeľu 6.októbra 2013 sa Deň sv. Huberta uskutočnil už po tretikrát v lesoparku Sobraneckých kúpeľov. Zúčastnili sa ho aj členovia nášho poľovníckeho združenia RIKA.  V súťaži o najlepší jagerek sme obsadili 4. miesto. MVDr. Jozef Antonič a Ing. Ján Žoffčák z nášho združenia boli v hodnotiacej komisii o najkrajšieho poľovníckeho psa.
 
Starostlivosť o zver

PZ RIKA Úbrež v minulom roku (2014) obnovilo nájomné zmluvy na užívanie revíru na ďalších 10 rokov. Členovia o to intenzívnejšie pristupujú k plneniu povinností im z toho vyplyvajúcich. Zvýšiť nízke stavy bažantov chcú aj prostredníctvom intenzívnejšieho prikrmovania kvalitným krmivom, najmä v čase núdze. Napríklad len v januári vyviezli pod zásypce cca dve tony plnohodnotnej kukurice, o čo sa najviac pričiňujú dvaja Jankovia - Skyba a Beňo. Poľovníci začali s ozdravovaním populácie srnčej zveri podávaním liečiv proti strečkovitosti a iným vnútorným parazitom. (Strečkovitosť - závažné a časté ochorenie. Strečok - mucha do nosa nakladie larvy, resp. na srsť vajíčka, z ktorých sa vyvinú larvy. Tie parazitujú v nosohltane, resp. v podkoží. Ochorenie vedie aj k úhynom srnčej zveri.)

Marec 2015
Poľovníci z nášho PZ zveľaďujú svoj revír aj zazverovaním bažanťou zverou.
Stavy malej zveri (zajace, bažanty) klesajú hlavne z dôvodu veľkoplošného, intenzívneho hospodárenia na pôde a s tým spojenou nadmernou chemizáciou, ktorá likviduje živočišnú zložku potravy bažanta. Samozrejme, negatívne pôsobí aj tlak predátorov (diviak, líška) a premnožené pernaté dravce.
Poľovníci sa rozhodli nakúpiť bažanty z "umelých chovov" v Maďarsku a zo západného Slovenska. Do vhodných lokalít vypustili najmä sliepky, menej kohútov.
Takto plánujú investovať financie do zazverovania revíru každoročne.
August 2015
Poľovníci v týchto horúcich dňoch nezabúdajú na zver a vtáctvo v prírode. Počas tohtoročného extrémne dlho trvajúceho sucha doplňajú cisternami vodu do napájadiel v revíri. Pre zaujímavosť máme v revíri aj dve nevysýchajúce artézske studne.

Apríl 2016
Poľovníci z úbrežského združenia Rika aj tejto jari vypúšťali bažanty na zveľadenie revíru. Zazverovali miesta s vhodným biotopom - remízky, zárasty s travinami. Samozrejme sú aj v letnom období zásypce naplnené zrnom, aby sa novovypustené bažanty ľahšie adaptovali. Minuloročné zazverovanie sa oplatilo, nakoľko bažanty boli dostatočne plaché, lietavé, schopné hradovať (nocovať) na stromoch a aj zahniezdili (pozn.: bažantom z umelých chovov tieto vlastnosti niekedy chýbajú), takže investícia nebola zbytočná. Samozrejme, v lokalitách so zazverovaním bol lov obmedzený až do zvýšenia stavov.

Poľovnícke združenie RIKA
so sídlom v Úbreži poľovne obhospodaruje, po obnovení zmlúv v roku 2014, poľovný revír o výmere 1689,6636 ha. Revír tvoria pozemky v katastroch týchto obcí: Úbrež, Ruskovce, Fekišovce, Nižná Rybnica a Veľké Revištia.


V roku 2014 bola poľovníkmi postavená a tromi farármi (rim.kat, gr.kat., pravoslávny) vysvätená kaplnka sv. Huberta. Obraz namaľoval Ing. arch. Juraj Tkáčik zo Sobraniec, pôvodom z Úbreže.

PZ Rika má k 1.1.2017 22 členov:
Jozef Antonič MVDr. Úbrež
Pavol Argaláš Ing. Zalužice (pochádza z Úbreže)
Ján Beňo Úbrež
Ján Duda MUDr. Michalovce ( bývalý Úbrežan)
Václav Dzvoník Michalovce ( pochádza z Ruskoviec)
Emil Frič Nižná Rybnica
Ján Gunč MUDr. Kusín (pochádza z Jovsy)
Juraj Hric MUDr. Michalovce ( pôvodom z Úbreže)
Peter Hric Michalovce
Tibor Kolesár Mgr. Košice ( pochádza zo Zalužíc)
Bibiana Kormanová MUDr. Michalovce
Ján Marcin Košice ( pochádza zo Fekišoviec)
Peter Masica Ing. Košice ( úbrežský chalupár)
Ján Maxim Úbrež
Jozef Melničák Úbrež
Pavol Popovič Ruskovce
Ján Skyba Úbrež
Milan Svoboda Doc. Ing. Košice ( pochádza z Úbreže)
Miroslav Svoboda Ing. Michalovce ( pochádza z Úbreže)
Ján Varga Úbrež
Milan Zuza Ing. Košice ( rodák z Úbreže)
Ján Žoffčák Ing. Vinné ( pochádza z Jasenova)

Volebný rok 2017

Vo februári sa konala výročná členská schôdza. Na nej sa okrem iného uskutočnili aj voľby výboru (konajú sa každých 5 rokov). Z viacerých kandidátov uspeli:
 predseda Ing. Ján Žoffčák z Vinného – (nahradil J. Vargu)
 podpredseda Ján Skyba z Úbreže
 tajomník MUDr. Ján Duda (Úbrežan bývajúci v Michalovciach)
 finančný hospodár MUDr. Ján Gunč (z Kusína)
 Ing. Pavol Argaláš – zostáva poľovným hospodárom do nasledujúcej VČS, nakoľko sa nerozhodlo medzi 2 kandidátmi (Argalášom a Antoničom).
Kontrolná komisia:
 Ing. Milan Zuza (Úbrežan bývajúci v Košiciach) – predseda
 MUDr. Bibiana Kormanová (Michalovce) - člen
 Pavol Popovič (Ruskovce) - člen
Jarné zazverovanie bažantmi v r.2017 sa na návrh predsedu Ing. J. Žoffčáka neuskutočnilo.

Odlov zveri bol nasledovný:
 19 ks srnčia zver – srnce 11, srny 4, srnčatá 4
 3 ks jelenej zveri, odlov povolený Lesným úradom pri príležitosti oslavy 680. výročia obce Úbrež
 10 ks diviačej zveri
 27 ks líšok
 Raritou bolo aj ulovenie psíka medvedíkovitého, ktoré sa podarilo Pavlovi Popovičovi.

Na „historickej“ fotke v popredí Ján Skyba pri diviačej obore v Hlivištiach (r.1996)


Najusilovnejší pri love líšok bol Ján Skyba, ulovil rovných 20 líšok. Je to veľkým príspevkom k ochrane malej zveri – zajac, bažant.
Spoločné poľovačky na bažanty boli zo strany veterinárov (RVPS-MI) pre hrozbu šírenia AMO (africký mor ošípaných) zakázané. Táto choroba bola zistená v okolitých štátoch – Ukrajina, Poľsko, Česká republika, Pobaltské štáty.

Výročná členská schôdza 2018 sa konala 4. februára
Jedným z dôležitých bodov jednania bola aj doplňujúca voľba poľovného hospodára z VČS 2017.
Z dvoch kandidátov (Argaláš – Antonič) bol zvolený MVDr. Jozef Antonič, ktorý sa po schválení Lesným úradom ujal funkcie.
Na tejto VČS za kandidáta na členstvo v PZ bol prijatý Dušan Zajac z Úbreže.
V zime 2017/2018 poľovníci PZ Rika opäť nezaháľali a pri zakrmovaní bažantov vyviezli do revíru 4t kukurice a 1t pšenice. Zakrmovanie sa robilo po skupinách, 2x do mesiaca, od novembra až do polovice marca. Tohtoročná zima bola mierna v marci ale párkrát s mínusmi okolo -10°C a napadol aj sneh.

PZ Rika v histórii

09.12.1995 - Poľovnícki hostia s Ing. Maľarom a Ing. Plutkom (v strede), členmi PZ Rika


Rok 1998 - Poľovačka v Rike za účasti hostí z MedzevaRok 1998 - Spoločná poľovačka. V čele výradu tajomník Ing. Maľar a poľ. hospodár MVDr. Antonič.


Rok 1998 - Pri spoločnej poľovačke asistovali aj štvornohí pomocníci


Rok 1999 - Zimná idylka pri spoločnej poľovačke, ktorú viedli predseda JUDr. Gavroň a poľ. hospodár MVDr. Antonič

Prehľad noviniek:

.

VYHĽADÁVANIE

.

Počasie na Slovensku

.

Kurzový lístok
.